ברכת קבוץ גלויות

ברכת קיבוץ גלויות

ברכת קיבוץ גלויות – הברכה העשירית – איך יודעים שזאת גאולה, איך מפתחים את היכולת להקשיב אל השופר שקורא לחירות, ואיך מצליחים לקבץ נדחים מהעולם ובתוכנו. ואיזה פלא שזה בדיוק בשבוע שפולארד בא ארצה! 

ללומד

מפגש מצולם

מפגש יא במחזור

מפגש מוקלט

של המפגש

סיכום קצר

בכמה מלים

"אצלי כבר ברור", כותב הרב אליהו גוטמכר במכתב, "שאם יקיימו ישראל שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך ק"ל משפחות שיהיה התחלת הגאולה גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך".

"אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא". אם ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, יודעים אנו בבירור שמתחיל השלב הבא. וזאת הסיבה שסמוכה ברכת קיבוץ לגלויות לברכת השנים.

"ושממו עליה אויבכם", היא הקללה הטובה שטמונה באמצע כל הקללות בספר ויקרא. "בשורה טובה" כך אומר הרמב"ן "שאין ארצנו מקבלת את אויבינו". שומרת אמונים היא ארץ ישראל לבניה, ומשעה שאלו חוזרים אליה היא פורחת וצומחת, לכו לראות את גוש קטיף לפני ואחרי.

המעניין הוא, כך מספר משה נחמני חוקר והיסטוריון, שנמען המכתב של הרב גוטמכר – הרב רבי חיים אלעזר וקס – לא הבין את הדברים כוורט יפה ומחכה שהקץ יתגלה אלא הוא הולך לגלות אותו בעצמו! הוא אורז את הפקעלך והמשפחה ועולה לארץ, רוכש קרקעות בכפר חיטים ומגדל בהם פרדס אתרוגים, ובעצם הולך להיות אחת מאותם משפחות שבזכותם הגאולה תבוא.

מדוע אנו מבקשים שופר גדול? עומד הרב קוק זצ"ל בראש השנה תרצ"ד בבית כנסת החורבה ואומר דבר מבהיל. שלושה סוגים של שופר ישנם: המהדרין – של איל כפוף. הכשר – של בהמה טהורה. והפסול שתוקעים בו רק כשאין מנוס – של בהמה טמאה. השופר הוא ה"התעוררות ולדחיפה הגורמת לתחיתו ולגאולתו של עם ישראל".

כל אחד מן השופרות מסמל צורת התעוררות שונה. המהדרין הוא "רצון עם להגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את תעודתו הגדולה" כמו של הרב וקס. הכשר בדיעבד הוא הרצון הפשוט, הציוני-לאומי, המבקש לחיות חיי חופש פשוטים ככל העמים. אולם אם שתי תקיעות-התעוררויות אלו לא מחוללים תנועה של גאולה – אומר הרב ספק צופה ספק מזהיר – "אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה באים אויבי ישראל ותוקעים באזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע קול שופר", יבואו עמלק, פיטלורה והיטלר ויכריחו אותנו לשמוע את השופר. עלינו להתפלל על השופר הגדול שישמע באזנינו ובאזני אחינו שבגולה.

תקיעת השופר קוראת לנו לחירות. בכל שנת יובל בצאת יום הכיפורים ישנה מצוה לתקוע בשופר, שבעקבותיו כל העבדים יוצאים לחירות, גם אלה שרצעו את אזניהם והעדיפו להשתעבד. לא פשוט לצאת לחירות ולא פשוט להיות בהקשבה פנימית. עלינו להתפלל על כך. אולי זאת הסיבה שהעבדים בשנת היובל היו יוצאים ל"עשרת ימי תשובה" בין ראש השנה לכיפור, בה הם מפתחים את היכולת הזאת. בכל עת עלינו לשאול את עצמנו האם אנחנו מצליחים לשמוע את ההתעוררות הפנימית ואת רצון ד' עוד קודם המציאות תכריח אותנו להתקדם.

ברכת קבוץ גלויות היא כנגד שבט דן. "שבטו של דן מרובה באוכלוסין היה נוסע באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו". אם שבט יהודה הוא השבט המוביל, שבט דן הוא השבט המאסף. לא פשוט להיות מאסף, תשאלו כל סמל בצה"ל. עם המפקד הקורא אחרי, באים כל החילים הרתומים והממושמעים, הסמל נמצא מאחור עם כל הנשרכים וצריך להאמין בהם ולהפיח בהם רוח חיים.

דן יודע לדון לכף זכות, הוא מחפש את האבדות שנותרות מאחור ואוסף את הנקודות הטובות של כל פרט, ולא מוותר על אף אחד (אגב, הרב יהושע שפירא התייחס לכך בשיחתו השבוע על פרשת ויחי, בין היתר: חוש הכעס, החוש של שבט דן וחודש טבת, קשור להשבת האבידות. ידוע שנקודת החיוב שבמידת הכעס היא האכפתיות הלוהטת עד הקצה). "עקר התפלה", אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, "שהשם יתברך ירחם עלינו ויקבץ נדחנו בגשמיות ורוחניות, דהינו שיקבץ ויאסף לתוך מחנה ישראל הקדושה כל הניצוצות וכו'".

ובפן האישי אפשר לבקש על כל האבדות שאבדו לנו, הרצונות, החלומות והגעגועים, לבקש שישובו אלינו ואנו אליהם, מתוך עבודה וקרבת ה'. להיאסף, להתקבץ ולהתחבר.

תרגיל כתיבה

תרגיל התבוננות וכתיבה שקשור לברכה

הצעות לכתיבה סביב ברכת קבוץ גלויות:

  1. לחשוב על יהודי הגלות. איך אפשר להביא אותם ארצה. איך אפשר לעורר את יהודי הארץ להתקבץ.
  2. סוגים של תקיעת שופר: איך אני יכול לפתח את היכולת שלי להקשיב
  3. להיות מאסף. איך זה מרגיש, איך עושים את זה.
  4. מהם האבידות שלי, של המשפחה ושל העם, שאני מבקש לאסוף.

דף מקורות

ייעודי להדפסה A5

דף מקורות ייעודי

משפט-תמונה

שילך איתכם ביום הקרוב

קבלה טובה

לקראת היום החדש:

לחשוב על כל היהודים שנמצאים בעולם

מודעה מעוצבת

למפגש הלימוד

מקורות למדיה

דף מקורות מותאם למדיה, כל מקור בשקופית על מסך מלא, ייעודי לשיעורים בזום

מהלך השיעור

בצורה פשוטה

מקורות להרחבה

הפניות נוספות, הערות והארות

יש לכם מה להוסיף?

ואתם רוצים לשתף את כלל הלומדים? לחצו כאן

ללמוד להתקבץ
וקבץ פזורנו מבין הגוים 48%