ברכת קדושה

ברכת קדושת ד'

 

הברכה השלישי בתפילת עמידה – ברכת אתה קדוש, בה קודם שמתחילים את ברכות הבקשה – נזכרים שה' הוא אינסופי, ועליון מכל תיאור שניתן לו, ואולי דווקא בשל כך אנו מבקשים לבקש, להתחבר ולהתקדש

ללומד

מפגש מצולם

מפגש ראשון במחזור

מפגש מוקלט

של המפגש

סיכום קצר

בכמה מלים

אתה – קדוש. כמה פער יש בצמד המלים הזה. וכמה פלא. אנו עומדים נוכח ד'.

ברכת אתה קדוש היא השלישית מברכות השבח. שבח אמיתי הוא ביטוי שבא מהלב ומתוך הקשר. אם בברכת אבות אנו אומרים קודם כל שאנו קשורים. ומכירים במלכות ה' עלינו ועל אבותינו. בברכת גבורות אנו מדברים על זה שה' רוצה בנו בעולם הזה דייקא, בגוף הזה עם הסיבוכים שאט אט יפתרו.

בברכת קדושת ד', אנו נזכרים ש"לא מחשבותי מחשבותיכם", ה' גדול מכל תיאור שנייחס אליו. אם היינו פותחים בברכה הזאת היינו נעשים בן רגע הפילוסופים של הכוזרי, מאמינים ומנותקים. אבל אנחנו יודעים שכפי שאומרים מה גדלו מעשיך ה', אנחנו אומרים מה קטנו מעשיך ה': אנו עומדים נוכח ה' אבל גם מרגישים במתח של המעמד ומתוכו ניגשים לברכות הבקשה.

אולי יש כאן עוד כוונה: אנו אומרים אתה קדוש ומבינים שלמרות כל מה שלמדנו עד אתמול או התפילה הקודמת על עבודת ה', יש לנו עוד אינסוף להתקדם. אולי זה הפירוש של המשך הברכה: הקדושים – אנו – מהללים בכל יום, כי כל יום אנו גדלים, כל יום אנו מגלים עוד, ומגלים שוב את מלוא האופק לפנינו, כמה הוא רחב משחשבנו וכמה עוד נותר לנו להתקדם. ואנו שמחים בזה. להדמות להקב"ה בעצם התנועה שלנו לאינסוף.

או במילותיו של דוד בן יוסף: אני מרגיש שאחרי כל הלמוד שלמדתי לאורך קרוב לשבעים שנה אני עדיין בכיתה אלף. העובדה הזאת יכולה לגרום לאדם רפיון רוח וגם להפך – פריון רוח. אם כל כך הרבה לומדים וכל כך מעט יודעים אז זה יכול ליאש. אבל להפך – גם אפשר לחשוב אם כל כך הרבה יש עוד ללמוד, זה סימן שאין גבול לשכלול – זה בדיוק איך שאני מרגיש.

בחזרת הש"ץ ישנה הקדמה-הרחבה לברכה: "קדושה".  אם את תפילת הלחש עשינו ביחד לחוד, את החזרה אנו עושים ביחד ביחד. חזרת הש"ץ היא תפילת הרבים ושליח הציבור הוא שליח הציבור –הנציג של כולנו בתפילה הזאת, אוסף הנקודות הטובות שבא לפני ד'. ואנו שותפים בתפילה הזאת מתוך ענווה והקשבה.

המניין הרי נלמד בגזירה שווה מהמלה "בתוך". ונקדשתי בתוך בני ישראל – הבדלו מתוך העדה הזאת. יש כאן קריאת כיוון לתפילה, שמדבר את היכולת שלנו להיות בתוך: בתוך הציבור. בתוכנו. יש ביטוי כזה במי שברך לקהל: מי שבאים בתוכם להתפלל, היכולת לבוא בתוכנו להתפלל. למצוא בתוכנו את התפילה ולבוא איתה בתוך הציבור.

צריך האדם לחזור ולפסוע שלשה פסיעות לפניו במקום שהיה עומד בהיותו מתפלל בלחש, כך הבן איש חי. את הקדושה עושה האדם בדיוק מהמקום בו הוא התפלל את תפילתו. במרחב הפיזי והנפשי.

בקדושה אנו מקיימים את מצות "ונקדשתי". הקדושה לא נאמרת ביחיד, קדושה היא עניין של ציבור, שעוזר לנו לצאת מהמחשבות הפרטיות והאישיות אל מרחב של יחד. אנו מקדשים את שמו למטה כפי שמקדשים את שמו למעלה. ובעצם אנו אומרים שה' הקדוש למעלה – הוא אותו אחד שמופיע בתוך המציאות ובתוכנו, ועם זאת תמיד נשאר מרומם.

אנו עומדים יחד ואומרים "קדוש קדוש קדוש". קדוש אחד כנגד השמים, קדוש שני כנגד הארץ. ושלישי כנגד שניהם. הקדושה העליונה מציבה סולם מן השמים לארץ. ואנו מבקשים לעלות בו. לקדש את עצמנו. לרומם את עצמנו מעל האינסטינקטים של הטבע. ולקדש את שמו בתוכנו. לעשות את רצונו. יתגדל ויתקדש שמיה רבה.

האדם נקרא אדם גם כי הוא עשוי מאדמה וגם כי הוא דומה-"אדמה" לעליון, בצלם אלוקים.

אולי זאת הסיבה שמדלגים קצת על קצות האצבעות – לקרב עוד קצת את הארץ אל השמים, את האדמה שבקרבנו אל הדומה לעליון. כל יום קצת.

תרגיל כתיבה

תרגיל התבוננות וכתיבה שקשור לברכה

הצעות לכתיבת בוקר סביב ברכת אתה קדוש:

  1. לבחון את היכולת שלנו להיות "בתוך", להיות "חלק". בסביבה שלנו, במשפחה, בקהילה, בעבודה ובעיקר: בתפילה
  2. איך אני יכול לחיות חיים של קדושה, חיים של מסירות נפש – בחיים? במה אני יכול להתקדש? ואיך זה בא לידי ביטוי ביומיום ובמרחב המשפחתי
  3. להרגיש את המתח בין "אתה" ל"קדוש", בין לעמוד נוכח ה', לבין היותו נבדל וקדוש למעלה מכל תיאור
  4. לבקש את האינסוף שבבקשה עצמה. 

דף מקורות

ייעודי להדפסה A5

משפט-תמונה

שילך איתכם ביום הקרוב

קבלה טובה

לקראת היום החדש:

נסו להרגיש את הציבור, להיות חלק, להיות שותפים – אבל לא אקטיבים דווקא

מודעה מעוצבת

למפגש הלימוד

מקורות למדיה

דף מקורות מותאם למדיה, כל מקור בשקופית על מסך מלא, ייעודי לשיעורים בזום

מהלך השיעור

בצורה פשוטה

מקורות להרחבה

הפניות נוספות, הערות והארות

יש לכם מה להוסיף?

ואתם רוצים לשתף את כלל הלומדים? לחצו כאן

קדושה קדושה אני מבקש
לאט אבל בטוח 13%